Koledzy,
w związku z tym, że zwierzyna pozyskana w ramach rocznego planu hodowlanego stanowi własność dzierżawcy, czyli naszego koła, Zarząd koła, poczynając od początku bieżącego sezonu łowieckiego wstrzymuje możliwość zabierania takich dzików na tzw. "użytek własny". Wszystkie dziki strzelone na "normalne odstrzały" muszą trafić do punktów skupu.

Lada dzień wydane zostaną tzw. "odstrzały sanitarne" i tylko dziki strzelone w ramach odstrzału sanitarnego będą mogły być pobierane przez myśliwych na użytek własny, przy czym obowiązkiem pobierającego tuszę jest pilne dostarczenie łowczemu wyniku badania mięsa w kierunku włośnicy.

Jednocześnie zarząd ponownie przypomina o konieczności niezwłocznego dostarczania do łowczego kwitów MP z punktów skupu do których dostarczamy tusze odstrzelonych dzików. 
Kwity te jako dokumenty źródłowe są niezbędne do rozliczeń z Powiatowymi Inspektoratami Weterynarii i co równie istotne terminowego odprowadzania podatku VAT przez koło.
Koledzy uporczywie uchylający się od wykonywania tego obowiązku tudzież "chronicznie zapominalscy" narażają się na konsekwencje dyscyplinarne przewidziane przez statut PZŁ. Zarząd będzie zmuszony konsekwentnie takie konsekwencje wobec niektórych kolegów wyciągać.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza zgodę użytkownika. Więcej informacji